, DEPARTMENT OF PHYSICS, FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, ABEOKUTA, OGUN STATE, NIGERIA DEPARTMENT OF PHYSICS, OLABISI ONABANJO UNIVERSITY, AGO IWOYE, OGUN STATE, NIGERIA, Nigeria